วิธีการซื้อ

How To Buy?

A-1 Search Suppliers
กรอกคำค้นในช่องว่าง หลังจากนั้นเลือกหัวข้อค้นหาเป็น "ข้อเสนอขาย" แล้วกดค้นหา
หลังจากกดค้นหาแล้ว ถ้าพบคำค้นที่กรอก ระบบจะแสดงหน้ารายการข้อเสนอขาย ตามคำค้นที่กรอกไว้ข้างต้น ดังรูป
 
A-2 Contact Suppliers
เมื่อต้องการติดต่อผู้ขายเพื่อซื้อสินค้า ให้คลิ๊กที่ขอใบเสนอราคา หรือคลิ๊กที่ชื่อสินค้า
หลังจากคลิ๊กที่ชื่อสินค้าเแล้ว จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดสินค้า ดังรูป แล้วคลิ๊กร้องขอใบเสนอราคา เพื่อติดต่อไปยังผู้ขายสินค้า
 
B-1 Post Buying Leads
การโพสข้อเสนอซื้อ เริ่มจากเลือกเมนู"จัดการข้อเสนอซื้อ"ระบบจะแสดงหน้ารายการข้อเสนอซื้อ ดังรูป เมื่อต้องการโพส คลิ๊กที่ "POST BUY OFFER"
เมื่อคลิ๊กที่ "POST BUY OFFER" ระบบจะแสดงหน้าโพสข้อเสนอซื้อ ดังรูป หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มโพส
 
B-2 Check Inbox
เมื่อต้องการตรวจสอบข้อความเข้า ให้เลือกเมนู"ข้อความ >> กล่องข้อความเข้า" ระบบจะแสดงหน้าข้้้้้้้้อความ ดังรูป คลิีกที่หัวข้อเพื่ออ่านข้อความ