วิธีการขาย

How To Sell?

A-1 Search Buyer
กรอกคำค้นในช่องว่าง หลังจากนั้นเลือกหัวข้อค้นหาเป็น "ข้อเสนอซื้อ" แล้วกดค้นหา
หลังจากกดค้นหาแล้ว ถ้าพบคำค้นที่กรอก ระบบจะแสดงหน้ารายการข้อเสนอซื้อ ตามคำค้นที่กรอกไว้ข้างต้น ดังรูป เมื่อต้องการติดต่อผู้ซื้อเพื่อเสนอขาย ให้คลิ๊กที่ชื่อสินค้า
 
A-2 Contact Buyers
หลังจากคลิ๊กที่ชื่อสินค้าเแล้ว จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดสินค้า ดังรูป แล้วคลิ๊กส่งข้อความถึง... เพื่อติดต่อไปยังผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้า
 
B-1 Post Offer
การโพสข้อเสนอขาย เริ่มจากเลือกเมนู"จัดการข้อเสนอขาย"ระบบจะแสดงหน้ารายการข้อเสนอขาย ดังรูป เมื่อต้องการโพส คลิ๊กที่ "POST SELL OFFER"
เมื่อคลิ๊กที่ "POST SELL OFFER" ระบบจะแสดงหน้าโพสข้อเสนอขาย ดังรูป หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มโพส
 
B-2 Check Inbox
เมื่อต้องการตรวจสอบข้อความเข้า ให้เลือกเมนู"ข้อความ >> กล่องข้อความเข้า" ระบบจะแสดงหน้าข้้้้้้้้อความ ดังรูป คลิีกที่หัวข้อเพื่ออ่านข้อความ